دوشنبه, 02 بهمن 1396 ساعت: 13:42
 
   

 
توصیه های سیدحسن خمینی به مطبوعات؛ عدم نقل منبع دزدی است مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط کشنا   
چهارشنبه, 27 آذر 1392 ساعت 19:58

توصیه های سیدحسن خمینی به مطبوعات؛

عدم نقل منبع دزدی است

 

آژانس خبری کرمانشاه: حجت الاسلام «سيد حسن خميني» آفت روزنامه هاي اجتماعي را « زرد شدن » خواند و خطاب به فعالان رسانه گفت: دزدي يک روزنامه نگار، عدم نقل منبع است و شما جلوي اين کار را در خودتان بگيريد.

به گزارش کشنا، پايگاه خبري «جماران» در مطلبي با عنوان «عدم نقل منبع دزدي است» به انعکاس سخنان سيدحسن خميني در جريان ديدار با مدير مسوول و اعضاي تحريريه و دست اندرکاران روزنامه شهروند پرداخته است.

در اين مطلب مي خوانيد : حجت الاسلام سيد حسن خميني در اين ديدار با اشاره به تحولات عرصه رسانه در جهان، اظهار داشت: واقعيت اين است که ورود رسانه هاي ديجيتال و خصوصا سايت هاي خبري، بحراني را براي روزنامه ها ايجاد کرده و باعث شده است که حتي برخي از نشريات چاپي داراي سابقه طولاني هم به تعطيلي کشيده شوند، يا احيانا از تيراژ مابقي آنها کاسته شود.

وي افزود: يکي از علل اين مسئله اين مي تواند باشد که نقش روزنامه ها بايد تغيير کند؛ پيش از اين، اگر دنبال خبر بوديد بايد روزنامه مي خريديد، اگر در پي تحليل بوديد به سراغ هفته نامه ها مي رفتيد و علاوه بر آنها، مقالات ترويجي در ماهنامه ها و مقالات پژوهشي در فصلنامه ها درج مي شد.

اما امروز ديگر کسي براي کسب «خبر» روزنامه نمي خرد، زيرا قبل از آن که مخاطب خبر را در روزنامه بخواند؛ در سايت ها خوانده است.

يادم مي آيد که سال ها پيش رئيس سازمان سيا در مصاحبه اي گفته بود ما ديگر جاسوس نمي خواهيم؛ زيرا سي ان ان همه چيز را مي گويد! اين سرعت پخش خبر در حالي است که ما در تاريخ مي خوانيم به عنوان مثال، خبر مرگ معاويه پس از يک هفته به کوفه رسيده است، اما الان در لحظه حادثه، خبر از تلويزيون پخش مي شود.

سيد حسن خميني با تأکيد بر اين که روزنامه براي بقاي خود، بايد کارکرد خود را تغيير دهد، گفت: يکي از راه ها اين است که روزنامه به سمت تهيه «بسته خبري» برود؛ مثلا درباره حادثه اي که امروز رخ مي دهد، روزنامه بايد بتواند روز بعد يک بسته خبري از مجموع اخبار آن حادثه تهيه کند. اخيرا هم ديده ام که برخي روزنامه ها آرام آرام به سمت استفاده از اين شيوه در حال حرکت هستند.

اين مدرس حوزه علميه قم با تأکيد بر اينکه روزنامه هيچ وقت تأثير خود را از دست نمي دهد، تصريح کرد: به دليل همين تأثير، بسياري از مطالبي که در روزنامه ها بيان آنها ممنوع است، در سايت ها آزاد است.

چرا که روزنامه يک تأثير عميق لحظه اي دارد که سايت فاقد آن عمق تأثير است. شما وقتي صفحه يک سايت را مي بنديد، از لحاظ رواني احساس مي کنيد که همه چيز تمام شد، اما روزنامه هميشه روي ميز شما و کيوسک مطبوعاتي است و در نتيجه کسي که در روزنامه ها مطلبي عليه او نوشته مي شود، خيلي بيشتر از اين تحت فشار است که در يک سايت درباره او چيزي بنويسند.

ما مي بينيم که تيتر يک روزنامه هم موج آفرين است؛ البته اين تأثيرگذاري الزاما براي مردم عادي نيست، بلکه براي آن کساني است که مطلب در مورد آنها نوشته مي شود.

لذا ممکن است يک روزنامه با 2 هزار نسخه تيراژ، جنگ رواني اش براي مخاطبانش زياد باشد؛ اما تأثير رواني اش براي مردم عادي زياد نباشد و ميزان تأثيري که بر روي موضوع خبر مي گذارد، واقعيت نداشته باشد.

وي در جمع بندي اين بخش از سخنان خود افزود: براي تأثيرگذاري روزنامه، بايد به سمت بسته خبري رفت و به عنوان مثال اگر موضوع لايحه بودجه کشور سوژه روز کشور است، صبح فردا مجموع اخبار مربوط به اين سوژه را بدون پرداخت طويل به آن درج کرد؛ چرا که امروز مخاطبان حوصله چنداني براي خواندن اخبار طولاني ندارند.

البته در اين بسته خبري تحليل هاي کلي هم مي تواند وجود داشته باشد تا در روزهاي بعد تحليل هاي مفصل نوشته شود.

يادگار امام با تأکيد بر اينکه در همه کارها و از جمله روزنامه نگاري «هدف» نبايد گم شود، اظهار داشت: انسان در هيچ کاري نبايد هدف را گم کند، زيرا انسان وقتي در مسير مي افتد، درگير مسائل روزمره مي شود.

آفت بزرگ روزنامه هاي اجتماعي «زرد شدن» است. در سياست، ورزش، سينما و... اين گونه است که خبرهاي جنجالي مخاطبان را جذب مي کند.

در روزنامه هاي اجتماعي هم به اين دليل که حدود و ثغور آن معلوم نيست، وقتي تيراژ بالا رفت اگر مراقب نباشيد، به سمت زرد شدن کشيده مي شويد.

البته من اين آفت را تاکنون در روزنامه شما نديده ام، اما براي آينده بايد به آن توجه داشت. مثلا خبر ساختن يک مدرسه توسط يک خيّر مدرسه ساز في نفسه جذابيتي ندارد و بايد حاشيه هايي به آن افزود؛ اما مراقب باشيد که گرفتار زرد شدن نشويد.

سيد حسن خميني با تأکيد بر دائم الشغل بودن روزنامه نگاران، گفت: من دوستان خبرنگار زيادي داشته ام؛ هرکسي که دائما در اين شغل بوده است -البته به شرط داشتن استعداد ذاتي- موفق بوده است.

اما اگر کسي در کنار ساير کارهاي زندگي به اين شغل پرداخته، هيچ گاه توفيق نداشته است، زيرا کسي که در روزنامه کار مي کند 24 ساعت شبانه روز بايد به کارش فکر کند تا موفق باشد.

يادگار امام در ادامه اين ديدار در پاسخ به سؤال يکي از روزنامه نگاران حاضر در جلسه در خصوص سخنان اخيرش در باب تقسيم بندي مفاهيمي چون اخلاق و اعتدال به دو نوع مثبت و منفي، گفت: در ادامه آن تقسيم بندي، انسان دوستي را هم مي توان به دو نوع تقسيم کرد؛ يک نوع انساني دوستي، منفي است که در جهت سلبي است و در آن فقط به مردم کمک مي کنيم.

اما انسان دوستي مثبت اين است که هم به مردم کمک کنيم و هم دست خطاکار را بگيريم و جلوي او بايستيم. همان طور که معنويت مثبت اين است که در جامعه براي ترويج معنويت تلاش مي کنيد.

وي ادامه داد: اين که به دنبال صلح دوستي و اخلاق باشيم، به معناي سکوت در مقابل ظلم و اجحاف نيست.

اينکه وقتي ظلمي حادث شد بگوييم ما فقط دنبال ترويج صلح هستيم و هرکس که بگويد ما فقط دنبال صلح هستيم، صحيح نيست؛ بلکه بزرگترين راه ترويج صلح «مبارزه با جنگ» است.

سيد حسن خميني تأکيد کرد: قواعد اخلاقي در همه جا ثابت است، اما در فضاي هرکس مصاديق و شعبات خاص خود را مي يايد.

مثلا دزدي علمي، عدم نقل منبع است، دزدي يک بقال کم فروشي در مال است و دزدي يک روزنامه نگار، عدم نقل منبع است و شما جلوي اين کار را در خودتان بگيريد.

از مصاديق دروغ در مجموعه روزنامه نگاري هم مي تواند القاء دروغ باشد و رسانه بايد مراقب باشد که چرا يک مطلب را منتشر مي کند؛ نيت کار مهم است. همان گونه که در فلسفه حقوق جزاء هم هست که فلسفه مجازات مقابله با جرم است، نه مجرم.

يادگار امام با توصيه به اينکه وقتي وارد بحث رسانه مي شويد اين اخلاق را در نظر بگيريد، گفت: يک وقت هست بيان يک مطلب تلخ است، اما بايد ديد اين يک داروي تلخ است يا زهر تلخ؟ آيا در راستاي اصلاح منتشر مي کنم يا افساد؟

وي با اشاره به زمينه اجتماعي روزنامه «شهروند» گفت: ورود به مسائل اجتماعي با حوزه هاي ديگر اعم از سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... هم پيوند مي يابد.

انسان نمي تواند بگويد من مي خواهم در جامعه جلوي دزدي را بگيرم، اما نمي توانم جلوي فقر را نگيرم! من مي خواهم جلوي فقر را بگيرم اما نتوانم سرمايه گذاري کنم! من مي خواهم سرمايه گذاري کنم اما امنيت را تأمين نکنم! در حالي که امنيت لازمه سرمايه گذاري است.

اما اين که فکر کنيم براي هر چيزي به علت العلل برگرديم هم صحيح نيست، مثلا اين رفتار هم درست نيست که اگر مستمندي را ديديم کمک نکنيم و بگوييم بگذاريم مشکلات به او فشار بياورد تا برود شورش کند و اتفاقات بعدي بيفتد و مشکل حل شود! مي توان هم به آن مورد خاص کمک کرد تا از گرسنگي تلف نشود و هم تلاش کرد تا علت فقر را از بين برد.

ضمن اينکه مشکلات اجتماعي مانند فقر و بزهکاري در همه جوامع هست و فقط درصد آن متفاوت است، اما بايد به سمت خوب شدن رفت و همان گونه که قبلا گفتم، شيب و جهت کار مهم است .


در این زمینه بیشتر بخوانید:


مطالب مرتبط:


موضوعات مرتبط:


گروه ویژه نامه ها:


برای مشاهده ویژه نامه های زیر، کلیک کنید:


 
10 امتیاز
 

http://www.598.ir/

 

طراحی و تولید: گروه نرم افزاری ترنج